;

MIFASllar - Servei d'Atenció Domiciliària

Necessites assistència domiciliària? 

L'equip de MIFASllar cuida de les persones i proporcionar-los l'ajuda necessària per viure una vida independent i digna.

MIFAS obre un nou servei d'atenció domiciliària, MIFASllar, amb el que t'oferim un servei assistencial de qualitat i amb professionals qualificats. Pots contractar els nostres serveis segons les teves necessitats, ja sigui per hores o per situacions puntuals. Flexibilitat horària i servei 24h, 365 dies l'any.

El servei s'adreça a persones amb discapacitat, persones en situació de dependència, persones grans i persones amb necessitats puntuals.

Oferim servei a la demarcació de Girona, truca'ns i demana'ns pressupost, ens adaptem a les teves necessitats!

A qui s'adreça?

Persones amb discapacitat

Persones dependents

Persones grans

Persones amb necessitats d'atenció puntual (operacions, malalties...)

Els nostres serveis

Avaluació de necessitat, control i seguiment del servei

Avaluació de necessitat, control i seguiment del servei

. Acollir i informar la persona i fer una valoració inicial.
. Comprovar el compliment dels requisits.
. Dissenyar la intervenció social específica del SAD.
. Elaborar la proposta del SAD consensuada amb la persona atesa i els seus familiars o curadors/es.
. Seguiment del servei.
. Accés a l'assessorament d'altres professionals i serveis de l'entitat.

Atenció personal

Atenció personal

. Higiene i cura personal.
. Ajuda i control de l'alimentació.
. Supervisió de l'estat de salut i control de la medicació.
. Mobilització dins la llar (aixecar del llit, caminar i seure, canvis posturals).
. Educació de l'entorn familiar (higiene personal i cura de la llar).
. Utilització d'ajudes tècniques i de mobilització.
. Acompanyament fora del domicili (visites mèdiques, compres...).

Atencions domèstiques

Atencions domèstiques

. Neteja i ordre de la llar.
. Rentar i cura de la roba.
. Suport en l'organització de la llar.
. Neteja de xoc en casos límits d'insalubritat.

De relació amb l'entorn

De relació amb l'entorn

. Acompanyament general (dins i fora del domicili).
. Acompanyament en la participació d'esdeveniments recreatius, culturales, entre d'altres.