Com superar amb èxit una entrevista de feina

25/01/2021
Servei d'Integració Laboral MIFAS

La comunicació verbal i no verbal són elements vitals durant el desenvolupament de l’entrevista, i has d’adaptar una actitud positiva i coherent respecte les preguntes que et facin.

L’entrevista de feina és una de les parts del procés de selecció que fa una empresa per a la valoració dels candidats o candidates pel lloc vacant.

Es podria definir com un diàleg entre entrevistador/a i candidat/a, on el primer ha d’intentar esbrinar tot allò que necessita saber de l’entrevistat/a per comprovar si realment és la persona adequada al perfil que estan buscant.

L’entrevista no només permet a l’entrevistador/a extreure informació, sinó que la persona interessada en l’oferta laboral, també ha d’aprofitar per extreure la màxima informació possible per determinar si realment li acaba d’encaixar el lloc de feina.

L’estructura de l’entrevista:

Les entrevistes solen tenir una estructura marcada pel que a fases es refereix:

ABANS DE L’ENTREVISTA

No ens podem presentar a l’entrevista sense haver seguit, prèviament, les següents recomanacions:

 • Informa’t de l’empresa: És important informar-se sobre què fa l’empresa, en quin sector treballa, quines són les seves últimes noticies... Consulta la seva pàgina web per descobrir i conèixer informació al respecte. Et pot ser útil per resoldre dubtes i fer preguntes durant l’entrevista que denotin interès per part teva.
 • Pren nota del teu CV: És important que tinguis clar el CV que has enviat a l’empresa, ja que, l’entrevistador/a es basarà en ell per preguntar-te i treure la informació que necessita. Recorda tenir clares les dates, la formació, l’experiència... Has de mostrar coherència i seguretat a l’hora de respondre les preguntes relacionades amb el CV. Has de saber com explicaràs la teva trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques que has desenvolupat, motius d’escollir uns estudis o uns altres, èxits, fracassos, punts forts, punts febles, motivacions, interessos, objectius vitals etc.).
 • Prepara les respostes a preguntes personals: És important que tinguis una idea de les respostes que vols donar a preguntes més personals, perquè són de difícil improvisació i potser l’impuls ens porta a dir coses poc convenients, o inclús quedar-nos en blanc. Tampoc es tracta de memoritzar-ho. Simplement es tracta doncs, de tenir una idea del que volem dir per no quedar-nos sense arguments.

DURANT L’ENTREVISTA

Durant l’entrevista és important:

Presentar-se a l’entrevista amb confiança i seguretat. Heu de tenir clar que si esteu a l’entrevista és perquè l’empresa ha valorat la vostra candidatura i per tant us vol conèixer més. Això significa que heu de confiar en vosaltres i tenir seguretat per afrontar l’entrevista amb èxit.

IMPORTANT: Que et vulguin entrevistar no vol dir que ja ho tinguis tot fet. Has de tenir confiança però no donar res per segur.

Has de mostrar-te atent/a durant tota l’entrevista per entendre i captar el que la persona entrevistadora està dient i preguntant. D’aquesta manera podràs extreure molta informació valuosa.

Has d’adaptar una actitud positiva i coherent respecte les preguntes que et faci l’entrevistador/a, és a dir:

 • Si no tens experiència professional hauràs de centrar-te en remarcar la teva formació i els motius pels qual vas estudiar un curs i no una altre. És important, també, remarcar els nostres objectius professionals i interessos en vers aquella feina o aquell sector en concret.
 • Si pel contrari, tens molta experiència però poca formació, hauràs de remarcar les tasques desenvolupades a cada empresa, fent èmfasi a les tècniques utilitzades, funcions concretes, si has tingut personal a càrrec, entre d’altres. També serà important remarcar la bona predisposició per l’aprenentatge, donar a conèixer els coneixements del sector en base a la pròpia experiència, etc.
 • També és possible que et trobis en una situació que et pugui obligar a canviar de sector o de feina, ja sigui per haver adquirit una discapacitat o haver-te acreditat una Incapacitat permanent. En aquest casos, on ja no pots continuar fent les mateixes funcions de sempre i que coneixes, hauràs de focalitzar l’entrevista en aquelles competències o tasques que poden ser extensibles a molts sectors, com per exemple el fet d’haver tingut personal a càrrec, cobrament de caixa, entre d’altres. És important que es remarqui la bona predisposició i motivació per aprendre, així com mostrar una bona capacitat d’adaptació a nous contextos laborals.

Hauries de fer preguntes sobre l’empresa, el negoci o el lloc a ocupar. Això et donarà informació i també farà que la persona entrevistadora vegi el teu interès.

IMPORTANT: Preguntar per preguntar no serveix, han de ser preguntes que tinguin sentit. 

La comunicació verbal i no verbal són elements vitals durant el desenvolupament de l’entrevista. Has de tenir present que no només comuniquem de manera verbal, sinó que també de manera no verbal.  

S’entén que la comunicació verbal és el conjunt de senyals i símbols que s’utilitzen per comunicar mitjançant el llenguatge oral, el llenguatge de signes o inclús l’expressió escrita.

Per altra banda, la comunicació no verbal fa referència als moviments involuntaris o inconscients que acompanyen a la comunicació oral, inclús la manera de dir les coses (volum, to de veu, entre d’altres). Per tant, aquesta comunicació complementa la comunicació verbal i sovint transmet més informació que l’expressió verbal.

IMPORTANT: Cal recordar que no es poden donar coses per enteses. Alguns silencis o explicacions a mitges, pensant que es dóna per entès quelcom, ens pot conduir a errors.

Comunicació verbal:

 • Presentar un discurs coherent i ordenat, utilitzant un vocabulari adient al context.
 • Cal evitar tutejar a la persona, a no ser que així ens ho demani o digui.
 • Utilitzar el mateix idioma que la persona entrevistadora, en la mesura del possible.
 • Sempre utilitzar una reformulació positiva ja sigui d’interessos, metes, aficions... Subratllar els èxits i aprendre del errors.
 • Utilitzar expressions que denotin seguretat, confiança i sinceritat.
 • Evitar facilitar informació perjudicial.

Comunicació NO verbal:

 • Vestimenta: També diu molt de nosaltres la vestimenta que presentem a una entrevista de feina. No es tracta d’anar molt mudat/da sinó d’anar vestit/da d’acord amb la posició de la feina. Sempre haurem d’anar correctes, ja que la imatge ens connota de manera directa.
 • Higiene: Molt important mantenir una higiene correcta. Els cabells, les mans, la roba, l’alè.. Les olors són elements clau si ens referim a la higiene personal.
 • Postura corporal i expressió facial: Durant les entrevistes és molt important mantenir una postura correcte. No recolzar-se sobre la taula i tampoc assegut com si estiguéssim al sofà de casa. L’expressió facial és important ja que ha d’anar d’acord amb el que estem dient, ha de ser coherent. No podem dir que estem contents i tenir una expressió seria.
 • Contacte visual: Quan estem en una conversa hem de mirar a la cara de la persona que parla i quan ho fem nosaltres també. Això denotarà interès al escoltat i sinceritat al parlar.
 • Gesticulació de mans: És correcte que recolzem les nostres explicacions amb gesticulació de mans, però tampoc podeu caure en l’excés.
 • Puntualitat: Imprescindible arriba puntuals a l’entrevista. No cal arribar mitja hora abans, però amb l’antelació suficient com per tranquil·litzar-te abans de l’entrevista.
 • Manies o tics nerviosos: Important intentar evitar moviments que fem quan estem nerviosos, com per exemple gratar-nos el nas, moure tot el tronc, tocar-se els cabells, moure ràpid la cama... aquests moviments transmeten nerviosisme, inseguretat i, inclús, falta de control.

TANCAMENT DE L’ENTREVISTA

Aquesta fase arriba un cop l’entrevistador/a ja ha obtingut la informació que volia extreure’ns per poder valorar si som els candidats/es idonis/es pel lloc vacant. En aquesta fase serà important:

 • Fer preguntes en relació a l’empresa i al lloc vacant (horaris, tipus de contracte, salari...). És important que sempre facis alguna pregunta, això denotarà interès. Tingues en compte, però, que no cal preguntar per preguntar, tampoc es tracta d’això.
 • Quan arribi el comiat, no oblidis donar la mà i agrair el temps que ha destinat la persona entrevistadora en conèixer la teva candidatura. Has de recordar que tant importants són les primeres impressions com la imatge final que dones.

És important pensar i reflexionar entorn a l’entrevista que hagis realitzat, i fer autocrítica per valorar en quins aspectes podries millorar en futures entrevistes (si és que no t’agafen a la primera!). També, tingues en compte que has de mantenir-te en contacte amb l’empresa per saber com evoluciona el procés de selecció.

Grup Mifas

En línia

Grup Mifas

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres, amb què podem ajudar-te?

01:57