Què és la LGD?

La Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI), estableix que totes les empreses públiques i privades que tinguin una plantilla de 50 o més persones contractades, estan obligades a reservar un 2% dels llocs de treball per a persones amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. L’objectiu d’aquesta llei és impulsar i fomentar la integració laboral de les persones amb certificat de discapacitat.


MESURES ALTERNATIVES (I)

Les empreses públiques o privades que no poden complir amb la quota de reserva del 2% poden acollir-se, per mitjà d’un certificat d’excepcionalitat emès per l’Administració Pública, a les Mesures Alternatives establertes per la LGD.

 

Motius d'excepcionalitat:

- No s’ha pogut cobrir una oferta laboral per falta de candidatures o perfils. Cal una certificació dels Serveis Públics.
- Acreditació per part de l’empresa que justifiqui raons tècniques, econòmiques, productives o administratives, que comportin especial dificultat per incorporar persones amb certificat de discapacitat.

 

A) Prestació de Serveis 1

Per mitjà dels nostres CET’s, Giropark i Tadifi, us podem proporcionar tot un seguit de serveis aliens als de la vostra empresa. Aquests serveis afavoreixen la inclusió social del col·lectiu de persones amb discapacitat, donat que el 80% de la plantilla dels nostres CET’s, està formada per persones amb certificat de discapacitat.

Serveis per a la vostra empresa:

• Serveis de consergeria.
• Serveis administratius.
• Serveis de control d’accessos i recintes tancats.
• Serveis de neteja d’oficines.
• Serveis de pintura viària.
• Serveis de lots de Nadal i articles de merchandising.
• Serveis a convenir en funció de l’activitat de l’empresa.

B) Donacions o accions de patrocini de caràcter monetari 2

La LGD estableix que es poden fer donacions o accions de patrocini de caràcter monetari a fundacions i/o associacions declarades d’utilitat pública, que tinguin com objectius la formació professional, la inserció laboral i/o la creació de treball en favor de les persones amb discapacitat i, finalment, la seva integració en el mercat de treball.

La nostra entitat és receptora de donacions o accions de patrocini. La vostra aportació es destinarà al funcionament d’aquest servei i també per accions de suport en la recerca de feina per a les persones amb discapacitat.


MESURES ALTERNATIVES (II)

La Responsabilitat Social Corporativa és una forma d’actuació que adopten les empreses, basant-se en els possibles impactes que la seva activitat pot generar tant en el seu entorn més proper (clients i treballadors), com en l’entorn que els envolta (societat i medi ambient).

Una empresa que aconsegueix aplicar la RSC en la seva política laboral assoleix, per una banda, millorar la gestió interna de les persones treballadores amb la finalitat d’augmentar el grau de satisfacció i compromís amb l’empresa i, per l’altra, crear valor a l’empresa perquè es millori la percepció de la societat sobre la seva manera d’actuar, els seus productes i els seus serveis. A més, aporta un valor diferencial respecte a la competència.

La RSC aplicada en l’àmbit laboral va més enllà de la retribució salarial, la promoció, la flexibilitat horària o la conciliació de la vida familiar i laboral. També inclou mesures com la sensibilització de les persones treballadores envers els temes socials.

Des de MIFAS oferim diferents iniciatives de compromís amb la comunitat:

Servei d’Integració Laboral a tota la demarcació de Girona i l’Alt Maresme

Col·laborem amb l’empresa ordinària en tot el procés d’inserció laboral de persones amb discapacitat física.

• Compra de productes

Venem productes elaborats per les persones usuàries dels nostres centres assistencials. Els seus beneficis es reinverteixen de nou a la Fundació.

• Acompanyament en les mesures alternatives

• Lloguer d’equipaments

Disposem de dues sales, una d’informàtica equipada amb 16 ordinadors, projector i pantalla i una de polivalent amb una capacitat per a 20-40 persones.

• Xerrades de sensibilització a l’empresa

Adreçades a les persones treballadores, expliquem com és el dia a dia d’una persona amb  mobilitat reduïda.

• Promoció del voluntariat entre els treballadors en activitats de l’entitat.

Les persones treballadores poden participar com a voluntaris en activitats puntuals que realitza l’entitat, dins o fora de les instal·lacions de l’organització.

• Assessorament sobre les barreres arquitectòniques de l’entorn i el lloc de treball