;

Marginera de la Bosa

Centre d'intervenció terapèutica amb cavalls. Acompanyen a millorar o mantenir el benestar físic, emocional, psicològic, social.... de tota persona que vol i té la necessitat.

OFERTA DISPONIBLE PER ALS TITULARS DEL CARNET AMIC DE MIFAS:

- Primera sessió de teràpia amb cavalls amb un 50% de descompte.
- Opció d’acollir voluntariat.
- Disponibilitat d’horaris per tal de poder fer sessions d'equinoteràpia amb tot adaptat.

MARGINERA DE LA BOSA
Sant Pere Despuig
17813 La Vall de Bianya
615 84 77 05
info@margineradelabosa.cat
www.margineradelabosa.cat