;

Empresa Amiga

Aquestes són totes les empreses col·laboradores amb el nostre Carnet Amic de MIFAS. Totes elles ofereixen descomptes o altres avantatges a les persones titulars del carnet.