CL008 / 4,00€

Clauer amb peça de fusta en forma de casa.