Centre Ocupacional

Oferim un servei adreçat a l'atenció de persones amb discapacitat física, en edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33% i sense el nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball.

Oferim atenció individual amb l’objectiu de mantenir, estimular  i potenciar el desenvolupament de la persona mitjançant activitats d’ajustament personal i social, així com una ocupació terapèutica. Realitzem també rehabilitació i promoció de la salut i donem suport a la família dels curadors principals.

Les places estan subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya i també disposem de PLACES PRIVADES per aquelles persones que ho sol·licitin. 

Serveis:

- Psicoestimulació
- Fisioteràpia
- Infermeria
- Tallers temàtics
- Activitats de lleure dins i fora del centre
- Activitats prelaborals
- Teràpia assistida amb animals
- Informàtica
- Esport


Contacte:
M. del Mar Florez Creus - Directora
mmflorez@mifas.cat

Centre Ocupacional

C/ Gregal, 8
17457 · Riudellots de la Selva
972 47 74 07 
 
Amb la col·laboració: