Oferim un servei adreçat a l'atenció de persones amb discapacitat física, en edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33% i sense el nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball.

Oferim atenció individual amb l’objectiu de mantenir, estimular  i potenciar el desenvolupament de la persona mitjançant activitats d’ajustament personal i social, així com una ocupació terapèutica. Realitzem també rehabilitació i promoció de la salut i donem suport a la família dels curadors principals.

Les places estan subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya i també disposem de PLACES PRIVADES per aquelles persones que ho sol·licitin. 

SERVEIS:   Psicoestimulació · Fisioteràpia · Infermeria · Tallers temàtics · Activitats de lleure dins i fora del centre · Activitats prelaborals · Teràpia assistida amb animals · Informàtica · Esport

CONTACTE

M. del Mar Florez Creus - Directora
mmflorez@mifas.cat

Centre Ocupacional

C/ Gregal, 8 · 17457 Riudellots de la Selva
972 47 74 07 

Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural
Centre col·laborador amb el Màster de Musicoteràpia Transcultural
Amb la col·laboració
Amb la col·laboració