Centre de Dia Pere Llonch

Oferim un servei adreçat a l'atenció especialitzada de persones amb discapacitat física, en edat laboral, de 18 a 65 anys, amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 65% i sense el nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir a un contracte de treball.

Aquesta atenció inclou la realització d'activitats que facilitin, possibilitin o millorin la participació en qualsevol aspecte de la vida domèstica, prelaboral, educativa, cultural i social.

Disposem dels equipaments necessaris per facilitar la intervenció de les següents àrees:

- La promoció de l’autonomia personal.
- El desenvolupament de relacions socials.
- La rehabilitació i la promoció de la salut.
- La promoció de l’ocupació.

Les places estan subjectes a la resolució de la Generalitat de Catalunya i també disposem de PLACES PRIVADES per aquelles persones que ho sol·licitin.

Serveis i Activitats:

- Psicoestimulació.
- Fisioteràpia.
- Logopèdia.
- Teràpia Ocupacional.
- Infermeria: control de la medicació i seguiment de les prescripcions facultatives.
- Tallers temàtics: informàtica, hort urbà, revista, teatre, lectura, jocs de taula, musicoteràpia...
- Activitats de lleure dins i fora del centre.
- Activitats prelaborals.
- Esport i activitat física adaptada (handbike, parc de salut, jocs motrius...)


Contacte: 
Carme Teixidor Albarran - Directora
cteixidor@mifas.com

Centre de Dia Pere Llonch

C/ Pla de l'Estany, 11
17740 · Vilafant
972 50 97 35