Servei d’acolliment residencial, amb caràcter temporal o permanent i d’assistència integral, adreçat a persones amb gran discapacitat física que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen un situació sociofamiliar que requereix substitució de la llar.