Servei d’acolliment residencial temporal o permanent destinat a persones amb discapacitat física, amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, però que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.