Servei d’acolliment diürn per a persones amb greus discapacitats físiques que a causa del seu alt grau d’afectació, no poden accedir al món laboral i necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària.