Atenció Residencial

Els nostres serveis d’Atenció Residencial s’adrecen a persones de 18 a 65 anys, amb reconeixement de discapacitat i barem de dependència, en règim permanent, els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

Un equip multidisciplinari de professionals dissenya i segueix programes específics d’intervenció adaptats a cada persona d’acord amb el seu nivell de dependència i tenint en compte el seu entorn amb l’objectiu d’aconseguir la seva plena integració i normalització social.

Tots els serveis d’atenció residencial disposen dels serveis generals necessaris per atendre els residents amb plenes garanties de qualitat: buga­deria, cuina pròpia, atenció sanitària, dinamització sociocultural, fisioteràpia, servei de manteniment i repara­cions, i neteja.

Així mateix, vetllem per a què les persones que hi conviuen mantinguin un alt grau d’integració a la comunitat. És per això que els serveis d’atenció residencial estan pensats com a serveis de portes obertes en què els usuaris poden entrar i sortir tal i com ho farien al seu propi domicili.


Contacte:
Assumpció Palomeras Agramunt - Directora
 
Atenció Residencial
Plaça Empúries, 1
17005 · Girona
972 40 71 00
  

Residència Assistida

Residència Assistida

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter temporal o permanent i d’assistència integral, adreçat a persones amb gran discapacitat física que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen un situació sociofamiliar que requereix substitució de la llar.

Llar Residència

Llar Residència

Servei d’acolliment residencial temporal o permanent destinat a persones amb discapacitat física, amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, però que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.

Centre d'Atenció Especialitzada

Centre d'Atenció Especialitzada

Servei d’acolliment diürn per a persones amb greus discapacitats físiques que a causa del seu alt grau d’afectació, no poden accedir al món laboral i necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària.