Assistència Sexual

04/01/2024
M. del Mar Flórez - Sexòloga

«Ara bé: Què passa amb la dimensió sexual de la persona? Quan algú no pot accedir de manera autònoma al seu propi cos a fi d’experimentar-lo, o quan li cal ajuda per tal de poder estar amb una altra persona... Què necessita?»

L’Assistència Sexual és un àmbit força desconegut i sovint mal interpretat per manca d’informació al respecte.

De fet, qualsevol aspecte que vagi acompanyat del qualificatiu «sexual», ho és! Recordem que venim d’un model sòcio-cultural que ha jutjat, penalitzat i empobrit un aspecte central de l’ésser humà: la Sexualitat i totes les dimensions que s’inclouen en ella.

Podem afegir que tot el què pugui estar relacionat amb el «treball sexual» segueix patint estigmatització. No entraré en posicionaments ni controvèrsies al respecte...Només deixar constància que, a dia d’avui, segueix vigent la polèmica entre defensors i detractors, i que cada país el descriu (o no) en un marc propi.

I a l’Assistent/a sexual li passa que, de manera instantània, socialment s’interpreta la seva figura amb els mateixos paràmetres amb què es fa amb els treballadors i treballadores sexuals. Per ignorància se li atribueixen actuacions similars a les de la prostitució estàndard.

Intentem mirar més a fons?

Per a fer-ho, cal que tinguem presents la Declaració Universal dels Drets Humans i els drets sexuals i reproductius de l’ONU, la definició de la Sexualitat Humana segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), la Declaració de Drets Sexuals del WAS (Associació Mundial per la Salut Sexual) i, per descomptat, la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb discapacitat (ONU).

També que hi ha hagut un procés evolutiu en els tipus de models respecte la discapacitat: del Model Mèdic Rehabilitador al Model Social i al Model de la Diversitat, principalment, propiciant canvis molt significatius pel què fa a la Inclusió o els avenços en noves perspectives com pot ser la del Moviment de Vida Independent, entre d’altres.

És partint d’aquí que entenem que qualsevol persona ha de poder exercir els seus drets, sense cap tipus de discriminació, necessiti o no algun tipus de suport. A voltes aquest l’ofereix el propi sistema social amb diferents serveis, a voltes la comunitat, l’entorn, persones properes, alguns professionals... De fet, la figura de l’Assistent Personal s’està definint precisament per aquest objectiu: Facilitar a les persones amb discapacitat la màxima autonomia en la realització d’accions relatives a la seva vida.

Els suports en activitats de la vida diària, salut, mobilitat, exercici laboral o formatiu, oci..., no els qüestionem i es poden assumir per manta persones. Ara bé: Què passa amb la dimensió sexual de la persona? Quan algú no pot accedir de manera autònoma al seu propi cos a fi d’experimentar-lo, o quan li cal ajuda per tal de poder estar amb una altra persona... Què necessita?

És un àmbit molt íntim, i no tothom està disposat, o no està preparat, a donar aquest tipus de suport. Aquí és on apareix l’Assistència Sexual, amb una intervenció que és purament instrumental: L’Assistent/a Sexual és «les mans» de la persona segons les decisions que aquesta indiqui i en allò que la persona assistida no pugui fer.

Aquí rau la confusió. Un Assistent/a Sexual NO és per a tenir «relacions sexuals» tal i com es sobreentén! No hi ha petons, sexe oral o coit amb qui fa l’assistència; no s’accedeix al seu cos de manera erògena.

És, en canvi, una peça imprescindible per a que persones no es vegin privades de poder experimentar el propi cos, les seves pròpies sensacions; erotisme i plaer, a soles o en una relació, fonamentals en la salut sexual.

Un valuós suport per a que puguin tenir l’oportunitat, i el dret, de viure’s!