Servei d'Atenció i suport a la persona amb discapacitat

Sovint, quan una persona té una discapacitat, ja sigui de naixement, per accident o malaltia, es troba que ha d’afrontar una nova situació i li sorgeixen molts dubtes o pors que no sap com ha de resoldre.

A MIFAS tenim un equip multidisciplinari que ofereix la informació necessària amb l’objectiu que les persones amb discapacitat puguin resoldre els seus dubtes i arribin a ser el més autònomes i independents possibles, en funció de les seves capacitats.

Assessorem, orientem i acompanyem a la persona amb discapacitat i la seva família en diferents situacions de la vida. 

 

Requisits i documentació necessària per associar-te a MIFAS:

Els requisits que has de complir per fer-te soci o sòcia de MIFAS són:

  • Tenir un grau de discapacitat física, orgànica i/o sensorial igual o superior al 33%
  • El predomini de la discapacitat ha de venir derivat d'un diagnòstic físic, orgànic i/o sensorial.

A més, hauràs de presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Certificat de discapacitat amb diagnòstic.

Demana cita prèvia al 972 41 40 41