Programa dirigit a persones que, per la seva discapacitat física, no poden realitzar per si soles, moltes de les activitats de la vida diària necessitant ajuda de tercera persona (higiene personal, anar a comprar, neteja de la llar, àpats, entre d’altres).  

És un servei preventiu que evita situacions de risc social o deteriorament de la persona, afavorint la inserció en el seu entorn habitual, complementant la xarxa familiar i altres xarxes informals amb les que compti.

Duem a terme aquest programa amb el Suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb càrrec a l'assignació del 0'7% de IRPF i de DipSalut Girona