Un món sense barreres, un món per a tothom

Amb 10 cadires de rodes, es munta un itinerari per descobrir les barreres arquitectòniques amb les que es troba una persona amb discapacitat en el seu dia a dia, sovint, invisibles per les persones que no tenen una discapacitat.


Un monitor ofereix una xerrada sobre discapacitat física per entendre què és la discapacitat
i de quins tipus n'hi ha.

Per a alumnes de 3r d’ESO i superior, institucions, casals, caus,...

Per a alumnes de 3r d’ESO i superior, institucions, casals, caus,...

Durada: 2h

Durada: 2h