Projecte "Futurs professionals"

És una iniciativa creada amb la finalitat de difondre el paper del Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva, implicar la participació de les persones usuàries i obrir la possibilitat de compartir experiències.

S'adreça a alumnes de CFGM i CFGS de:

  1. Tècnics d'Integració Social
  2. Auxiliars d'Infermeria i Tècnics d'Atenció a la dependència.

Amb l'objeciu d'orientar futurs professionals d'aquest àmbit en les seves tasques diaries.

S’ofereix de manera totalment GRATUÏTA, i en cas que algú volgués fer una aportació voluntària, l’import es destinarà totalment a activitats en benefici dels usuaris del Centre Ocupacional.

Hi ha dues maneres de realitzar la sessió:

  1. Que els alumnes vagin al Centre Ocupacional de Riudellots de la Selva: la dinàmica de la sessió serà la que s'especifica en aquest apartat, i a més es durà a terme una activitat especial per interactuar amb les persones usuàries del nostre centre.

  2. Que els professionals i algunes persones usuàries vagin al centre educatiu: la dinàmica de la sessió serà la que s'especifica en aquest apartat.

 

CONTACTE

Rafik Ed-Dahbi
rafik@mifas.com

 

COM FUNCIONA AQUEST PROJECTE?

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ

OFERIM DUES PRESENTACIONS

ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT

DURADA I HORARI

Donar a conèixer el centre, i oferir als alumnes l’oportunitat d’interactuar de manera directa amb un dels col·lectius per al que s’estan formant.

Facilitar informació que pugui orientar-los de cares al seu futur professional.

Establir vincles per a futurs projectes, trobades i/o intercanvis; ja siguin per iniciativa nostra o per un altre centre.

Segons els estudis que estiguin cursant els alumnes, es projectarà una presentació o una altra.

  1. Dirigida als Tècnics d’Integració Social, per mostrar una part del treball que engloba aquesta professió en el Centre.
  2. Dirigida als Auxiliars d’Infermeria i Tècnics d’atenció a la dependència, per mostrar les tasques que aquest perfil realitza al Centre Ocupacional i l’atenció directa que hi desenvolupen.
  1. Arribada, presentació dels professionals/usuaris i visionat d’un Power Point explicatiu de l’entitat, del C.O., i del perfil professional en qüestió.
  2. Torn de preguntes per part dels alumnes i usuaris.
  3. Cada usuari explicarà la seva experiència, de manera personal, donant opció als alumnes a preguntar qualsevol dubte referent a la seva situació.

La durada d’aquesta activitat és d’una hora i 30 minuts.

De 11:00h a 12:30h aproximadament (l'horari es pot ajustar).