La nostra àrea social s'encarrega de gestionar totes aquelles accions destinades a millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat física i la sensibilització de la població en general.