Els Centres Especials de Treball del Grup MIFAS neixen amb l’objectiu d’oferir un lloc de treball a persones amb alguna discapacitat física, amb alt risc d’exclusió social, que tenen dificultats per poder-se integrar a l’empresa ordinària i que necessiten suport tant a nivell de producció com a nivell social.

La gestió i l’explotació empresarial del Grup MIFAS és i ha estat un pilar fonamental del Grup MIFAS, essent reconeguda a la demarcació de Girona per la majoria d’institucions públiques i privades, ja sigui a través de l’explotació total de la unitat de negoci o prestant un servei en concret.

La plantilla dels nostres CETs compta amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Unitat de Suport a l'Atenció Professional (USAP)

Dins del programa social, els dos CETs de Girona, GiroPark i Tadifi, i el CET de Barcelona, Basedi, compten amb una Unitat de Suport a l’Atenció Professional integrat per un psicòleg, un diplomat en treball social i un monitor que treballen en coordinació amb el gerent de l’empresa, el cap de producció i un supervisor per a les zones de treball.

El servei contempla tot un seguit d’accions que tenen per objecte l’adaptació de la persona amb discapacitat a l’entorn laboral i una bona integració en l’àmbit social i cultural.