Patronat

El Patronat és l’òrgan encarregat de dur a terme activitats de caràcter social i assistencial i especialment de crear, desenvolupar i mantenir els centres assistencials de l’entitat, realitzar cursos de formació professional, gestiona el Servei de Suport a la Integració Laboral i també les empreses per donar feina estable a persones amb discapacitat física.