04/06/2009

Programa de supressió de barreres arquitectòniques

Aquest programa és un servei del Departament d’Acció Social i Ciutadania, que té com a objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitats i la gent gran.

MIFAS ofereix aquest servei de forma GRATUÏTA a totes aquelles persones amb o sense dificultat de mobilitat, institucions privades, professionals de la construcció, comerciants i interessats en la supressió de barreres en general.

En concret, el professional que s’encarrega de dur a terme el programa és una arquitecta que ofereix els següents serveis:

- Assessorament individualitzat per a la supressió de les barreres arquitectòniques i l’adaptació de l’habitatge.

- Visita a domicili i disseny d’un croquis per a la posterior reforma.

- Informació als professionals en el compliment de la normativa de promoció de l’accessibilitat.

- Anàlisi de les diferents normatives, els nous materials i els avenços tecnològics en la matèria.

Aquelles persones que estiguin interessades en suprimir qualsevol barrera arquitectònica, poden posar-se en contacte amb MIFAS a través del telèfon 972 23 45 02 o el correu mifas@mifas.cat