07/05/2009

Les empreses que gestionin equipaments socials hauran de subcontractar els serveis

Segons el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (DASiC), les empreses que gestionin equipaments i serveis públics que en depenen hauran de subcontractar serveis accessoris amb entitats del tercer sector.

És per aquest motiu que el (DASiC) incorporarà una clàusula en els contractes de concessió dels seus equipaments i serveis que garantirà la reserva d’aquestes prestacions accessòries a les entitats socials.

Aquesta mesura beneficiarà els centres d’inserció laboral de persones amb discapacitat, les empreses d’inserció sociolaboral i les entitats sense ànim de lucre que treballen per a la integració de persones amb risc d’exclusió social.

Aquests canvis impulsats pel DASiC formen part del paquet de mesures incloses al Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010 aprovat pel Govern el passat més d’octubre.