07/07/2009

La Fundació “La Caixa” subvenciona el programa Respir que es durà a terme l'estiu del 2010

El passat 30 de juny, la Fundació “la Caixa” amb la seva convocatòria Inclusió social i laboral de persones amb discapacitat i dins del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, va signar un conveni de col•laboració amb MIFAS.

La signatura del conveni és per dur a terme el Programa Respir de l’any 2010.

Recordem que MIFAS va realitzar aquest programa per primera vegada l’estiu del 2008 gràcies també a la col•laboració d’aquesta entitat.

Aquest projecte que va tenir molt bona acollida per part dels participants i familiars té com a objectiu principal oferir un espai de descans i alleugeriment a la família que té cura permanent d’una persona amb gran discapacitat, és per això que, aquest 2009 MIFAS, malgrat comptar amb poc finançament extern, durà a terme una vegada més el programa durant els mesos de juliol i agost.