Giroassist trasllada la seva oficina de disseny gràfic a la Ronda Ferran Puig