11/10/2011

Es crea la Taula Gironina de la Discapacitat pels pagaments endarrerits de la Generalitat

Dimarts dia 4 d’octubre varen reunir-se per primer cop les entitats que treballen i gestionen serveis pel sector de la discapacitat a les comarques de Girona, tant els que representen als afectats físics, com intel•lectuals i mentals.

La reunió estava motivada per la preocupació que han generat els reiterats anuncis del Departament de Benestar Social i Família, en relació als retards en els pagaments del serveis que presta aquest col•lectiu.

Les organitzacions manifesten la seva màxima preocupació per la situació que poden provocar els endarreriments en els pagaments de convenis i dels diferents serveis. Convé tenir present que aquestes injustes mesures en el seu conjunt poden afectar a molts usuaris i també a molts professionals que formen part de les nostres organitzacions.

La Taula Gironina de la Discapacitat es reunirà cada cop que sigui necessari per estudiar i emprendre les mesures que es creguin oportunes i considera d’inacceptables les retallades i les situacions que es plantegen per un sector de la societat que requereix especial atenció per ser precisament la part més feble de la nostra societat.

Les entitats que varen reunir-se són:

-Fundació Ramon Noguera
-Fundació Privada Drissa
-Fundació Onyar-la Selva
-Fundació Vimar
-Associació MIFAS
-Fundació MIFAS
-Fundació Estany
-Fundació La Tutela
-Associació Montseny-Guilleries
-Fundació ALTEM
-Fundació Els Joncs
-Fundació ASTRES
-ASPRONIS
-La Fageda
-Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
-Fundació Privada Tallers la Cerdanya