12/07/2012

Entitats de persones amb discapacitat denuncien que se'ls aboca a la beneficiència

La Fundació Ramon Noguera, la Fundació Drissa, la Fundació Onyar, el Grup Mifas, la Fundació Àstrid21, la Fundació Els Joncs i, per acabar, la Fundació Tresc denuncien l'actual situació crítica i d'incertesa que es viu.

Segons aquestes mateixes entitats, la situació actual atempta directament al dret al treball del col•lectiu de persones que totes aquestes fundacions representen: persones amb discapacitats o amb malalties mentals.
Aquestes entitats indiquen que la llei d'integració social dels minusvàlids, aprovada l'any 1982, ja reconeix el dret al treball de les persones amb discapacitat, en un article que apunta: "Els minusvàlids que, per raó de la naturalesa o de les conseqüències d'aquestes minusvalideses no puguin, provisionalment o definitiva, exercir una activitat laboral en les condicions habituals, hauran de ser col•locats a centre especials".
Així, aquestes fundacions, que ofereixen serveis de suport a l'empresa ordinària, com Centres Especials de Treball, asseguren que "aporten vocació i voluntat de treballar per a la inserció sociolaboral d'aquests col•lectius de persones". Així, les fundacions gironines recorden que estan "ubicades estratègicament a ciutats" per actuar "en àmbit comarcal, per donar resposta laboral i també social", a les persones considerades de caràcter més vulnerable en aquesta zona territorial.
Les entitats destaquen que, justament, "aquest és el seu cas" perquè "estem majoritàriament ubicades a la ciutat de Girona i la seva àrea urbana, i tenim com a objectiu principal l'ocupació de persones amb discapacitats o amb trastorn mental sever.
Les fundacions de Girona destaquen que els Centres Especials de Treball també "gestionen empreses que incorporen treballadors que no poden incorporar-se a treballar a l'empresa ordinària i que també gestionen serveis d'inserció a l'empresa", per fer realitat en la mesura que sigui possible "el treball normalitzat mitjançant la metodologia de Treball amb Suport" per aquestes persones.
El seguit d'entitats gironines recorden que el projecte empresarial que gestionen en Centres Especials de Treball és "el que ha de donar viabilitat al projecte social" de les seves empreses, però juntament a "l'obligació de l'administració que en té la competència, que és la que ha de garantir el dret al treball de totes aquestes persones".
Segons aquestes set fundacions gironines sense ànim de lucre, en aquests moments hi ha en perill el "dret al treball de més de 700 persones" que actualment estan contractades o bé en programes d'inserció a l'empresa, mitjançant les set entitats de Girona. Totes aquestes avisen també que "si entre tots no ho fem possible, aquestes persones es veuran abocades a la beneficència": a quedar-se a casa i condemnades de nou a una passivitat i a la invisibilitat.
Quan, precisament, les entitats destaquen que "fa més de 30 anys que estem treballant perquè participin totes aquestes persones en la vida social, com qualsevol altre ciutadà de Girona".
Les fundacions gironines resumeixen en quatre punts claus la situació, que es basen en garantir el dret al treball a les persones que es troben en una situació de possible risc d'exclusió social.