27/02/2012

Convocatòria per a la concessió dels ajuts del PUA

El Departament de Benestar Social i Família ha obert la convocatòria per a la concessió dels ajuts del Programa d’Atenció Social a les persones amb discapacitat (PUA), per l’any 2012 (DOGC nº 6071-21.2.2012).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: 22 de maig de 2012

A. TIPOLOGIA D’AJUTS

1. AJUTS PER A MOBILITAT I TRANSPORT

1.1 AJUTS PER A MOBILITAT:
Són ajudes destinades a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb mobilitat reduïda.

- Obtenció o reconversió del permís de conduir

- Adaptació de vehicle

- Ajuts per al transport per assistir a determinats serveis

2. AJUTS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA COMUNICACIÓ

- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat visual

- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat auditiva

- Ajudes tècniques per a persones amb discapacitat física

B. CIRCUMSTÀNCIES ECONÒMIQUES I BAREM PER ALS AJUTS

El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà condicionat en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat (màxim; 3 vegades l’IRSC) així com de les seves condicions socials. La situació familiar o convivència i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària (Consultar bases).

C. CARÀCTER DELS AJUTS I RÈGIM FISCAL APLICABLE

Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

IMPORTANT:

L’aprovació o denegació dels ajuts és competència del Departament de Benestar Social i Família, NO de MIFAS. Per tant, un cop rebuda la resolució, si es volen presentar al•legacions, s’hauran de presentar al Departament.

Per més informació i per l’ajut o gestió dels tràmits oportuns, podeu contactar amb les Treballadores Socials de MIFAS (Elena González i Isaura de Rueda), al telèfon: 972 41 40 41 o als correus:dtsfundacio@mifas.cat o dts@mifas.cat o anar directament a la pàgina web de Benestar Social i Família:www.gencat.cat


Consulta el DOGC fent clic aquí