28/09/2008

Convocatòria per a l'adjudicació de 25 habitatges de protecció oficial

Font: web Ajuntament de Girona

A partir del 24/07/09 i fins el 13/10/09 (ambdós inclosos) romandrà oberta la convocatòria per l'adjudicació de 25 habitatges en règim de lloguer, al carrer Guadiana, 25 de Girona.

Les bases i l’imprès de sol·licitud estaran a disposició de les persones interessades a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona (c. Pou Rodó núm. 4 baixos) i a l’Oficina d’informació i atenció ciutadana (plaça del Vi núm. 1, baixos.

Les sol.licituds es recolliran exclusivament a l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Girona (c. Pou Rodó núm. 4 baixos).

Trobareu la Sol·licitud i les Bases de la convocatòria en aquest enllaç: http://www.girona.cat/web/index2.php?id=0&NOTICIA=76634

Més informació al web de l'Oficina Municipal d'Habitatge