11/04/2017

Ajuts per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer a la qual s’hi poden acollir les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual.

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el 20 de juny de 2017.

Requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria.
  • Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 450 euros en el cas de la demarcació de Girona
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

L’import mensual de la prestació és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quanitat. La convocatòria estableix el preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir ula unitat econòmica de convivència per poder gaudir d'aquest ajut. En aquest sentit, per als habitatges de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer mensual no pot superar els 600 euros; per a Tarragona i Girona no pot superar els 450 euros; per a Lleida els 400 euros i per a les Terres de l’Ebre el màxim és de 350 euros mensuals.

On es pot sol·licitar?

Es podran sol·licitar a les borses de mediació per al lloguer social i a les Oficines locals d’habitatge.  En cas que la vostra població no hi hagi cap oficina local d’habitatge, ni d’àmbit municipal ni comarcal,  podeu adreçar-vos a les diferents seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Informació addicional

Comentaris