22/09/2010

Acte d'entrega de premis de la CAM

La Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM) va fer ahir l’acte d’entrega de premis de la seva Convocatoria Integración Laboral de Discapacitados per la línia de “Formació prelaboral vinculada a processos d’inserció laboral efectiva”.

La subvenció atorgada a MIFAS servirà per donar continuïtat i reforçar les accions formatives en aquest àmbit, els beneficiaris de les quals són persones amb discapacitat física inscrites al nostre servei d’integració laboral.

Els tallers formatius que es duran a terme són els següents: a) habilitats socio-laborals, b) alfabetització, c) competències d’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i d) tècniques de recerca activa de feina

L’acte es va realitzar a la seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania i hi foren presents quinze entitats del tercer sector.