Programes subvencionats

El Departament d’Empresa i Ocupació subvenciona quatre programes a la Fundació MIFAS per fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física.

SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2015  -  30/06/2016
Usuaris atesos: 40
Import subvencionat: 119.323,26€ 

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Agència de Col·locació
 

Temporalitat:  1/01/2016 – 31/01/2017
Usuaris atesos:  40 usuaris a Girona + 40 usuaris a Vilafant
Import subvencionat:  43.400€ 

Objectiu del programa:  en coordinació amb el SOC, realitzem activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.  Dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col·locació, la Seu de Girona i el Centre de Dia Pere Llonch ubicat a Vilafant.


Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció.

Temporalitat:  1/12/2015  -  30/06/2016
Usuaris atesos:  30
Import subvencionat:  36.686,29€ 

Objectiu del programa:  adreçat a persones amb greus dificultats econòmiques i socials i demandants d’ocupació a l’oficina del SOC. L’objectiu és atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.


Espais de recerca de feina

Temporalitat:  24/12/2015  –  23/12/2016
Usuaris atesos: 300 (150 per a demandants d’ocupació, no ocupats, inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya + 150 per a demandants d’ocupació, no ocupats, inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i al Sistema de Garantia Juvenil). 
Import subvencionat: 149.600€

Objectiu del programa: programa que duem a terme al Centre de Dia Pere Llonch de Vilafant. Es tracta de posar a disposició de les persones demandants d’ocupació i derivades pel SOC de Figueres, assessorament, recursos i eines que els permeti optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. S’atén tot tipus de col·lectiu en recerca de feina, sense prioritzar les persones amb discapacitat física.