Programes subvencionats

El Departament d’Empresa i Ocupació subvenciona quatre programes a la Fundació MIFAS per fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física.

SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2016  -  30/06/2017
Usuaris atesos: 40 Girona + 30 Blanes
Import subvencionat: 201.250€ 

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Agència de Col·locació
 

Temporalitat:  1/01/2017 – 15/03/2018
Usuaris atesos:  50 usuaris a Girona + 50 usuaris a Vilafant
Import subvencionat:  51.000€ 

Objectiu del programa:  en coordinació amb el SOC, realitzem activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.  Dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col·locació, la Seu de Girona i el Centre de Dia Pere Llonch ubicat a Vilafant.


Treball i Formació

Temporalitat:  27/12/2016  -  26/12/2017
Usuaris contractats: 1
Import subvencionat:  17.054,52€ 

Objectiu del programa:  el programa integra accions d'experiència laboral i accions formatives destinades a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.


Espais de recerca de feina

Temporalitat:  09/01/2017  –  08/11/2017
Usuaris atesos: 125
Import subvencionat: 64.850€

Objectiu del programa: programa que duem a terme al Centre de Dia Pere Llonch de Vilafant. Es tracta de posar a disposició de les persones demandants d’ocupació i derivades pel SOC de Figueres, assessorament, recursos i eines que els permeti optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. S’atén tot tipus de col·lectiu en recerca de feina, sense prioritzar les persones amb discapacitat física.