Integració Laboral

Gestionem, des de l’any 1994, un Servei d’Integració Laboral (SIM) amb l’objectiu de fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial.

Assessorem, informem i acompanyem a les persones amb discapacitat física durant tot el procés d’integració laboral, donant els recursos necessaris per a la recerca autònoma de feina. També oferim cursos de formació per tal que les persones beneficiàries del servei adquireixin nous coneixements i milloren les seves competències professionals.

El Servei d’Integració Laboral de MIFAS es complementa amb d’altres programes subvencionats per ens públics i/o privats.

Som Agència de Col·locació amb el número 0900000049.

Sra. Assumpció Torrent Canaleta - Coordinadora
atorrent@mifas.com

Serveis a l'usuari

Serveis a l'usuari

A través del Portal de la Feina, programa propi del Servei d'Integració Laboral del Grup MIFAS (SIM), oferim un servei personalitzat a l’usuari d’orientació, acompanyament i suport a la integració a l’empresa, a través d'un treball conjunt amb l’equip interdisciplinari (orientadors, formadors, prospectors i integradors laborals).

Realitzem l'orientació mitjançant la valoració de les competències, aptituds, necessitats i aspiracions per a l’accés al lloc de treball. Per tant, un cop realitzada una primera entrevista s’acorda un pla de treball per establir l’itinerari d’integració a seguir. També potenciem l’adquisició d’habilitats en l’ús de les NTIC, especialment per realitzar accions de recerca d’ocupació.

Així doncs, donem les eines, recursos i habilitats de recerca de feina necessaris per emprendre una recerca de feina activa. Un cop assolides aquestes eines, la persona ja és capaç de fer recerca de forma autònoma i, en el cas que sorgeixi alguna oferta de treball, si compleix els requisits, li notifiquem.

Quins serveis oferim?

- Inscripció a la borsa de treball de Mifas com a demandant d’ocupació
- Valoració i orientació professional, laboral i formativa
- Confecció de curriculum
- Assessorament laboral individualitzat
- Suport en la recerca activa d’ofertes laborals
- Creació d’un compte de correu electrònic.
- Suport de recerca de feina a través de portals d’Internet.
- Informar de les ofertes laborals adequades al perfil del demandant
- Acompanyament en el procés d’integració i seguiment en el lloc de treball

Serveis a les empreses

Serveis a les empreses

A través dels tècnics d’integració laboral, oferim un servei d’intermediació que proporciona un suport en totes les etapes del procés de la inserció, des de la orientació i la formació fins a la pròpia selecció i incorporació laboral de les persones usuàries del servei.

Quins serveis oferim?

-  Sensibilització sobre la contractació de persones amb discapacitat
-  Assessorament en el compliment de la LGD
-  Informació sobre els avantatges i incentius econòmics relatius a la contractació del col·lectiu amb discapacitat
-  Captació d’ofertes laborals
-  Anàlisi del lloc de treball
-  Assessorament, si és necessari, de l’adaptació del lloc de treball
-  Selecció de perfils professionals
-  Seguiment de l’usuari/a i l’empresa al llarg del procés d’inserció

Què és la LGD?

La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (LGD), estableix amb caràcter obligatori la reserva d’un 2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors.

Amb caràcter excepcional, aquesta mesura de reserva pot ser substituïda, prèvia autorització administrativa, per altres mesures de tipus econòmic.

Empreses que ens avalen:

      

                           


     

 

    

      

  

Programes subvencionats

Programes subvencionats

El Departament d’Empresa i Ocupació subvenciona quatre programes a la Fundació MIFAS per fomentar la integració laboral de les persones amb discapacitat física.

SIOAS, Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat.

Temporalitat:  1/07/2016  -  30/06/2017
Usuaris atesos: 40 Girona + 30 Blanes
Import subvencionat: 201.250€ 

Objectiu del programa: aconseguir la plena integració laboral de les persones amb discapacitat física a través de serveis de formació, orientació, coneixement del mercat laboral, tècniques de recerca, seguiment i acompanyament a la inserció laboral.


Agència de Col·locació
 

Temporalitat:  1/01/2017 – 15/03/2018
Usuaris atesos:  50 usuaris a Girona + 50 usuaris a Vilafant
Import subvencionat:  51.000€ 

Objectiu del programa:  en coordinació amb el SOC, realitzem activitats d’intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones en recerca de feina un treball adequat a les seves capacitats.  Dos centres de MIFAS fan la funció d’Agència de Col·locació, la Seu de Girona i el Centre de Dia Pere Llonch ubicat a Vilafant.


Treball i Formació

Temporalitat:  27/12/2016  -  26/12/2017
Usuaris contractats: 1
Import subvencionat:  17.054,52€ 

Objectiu del programa:  el programa integra accions d'experiència laboral i accions formatives destinades a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.


Espais de recerca de feina

Temporalitat:  09/01/2017  –  08/11/2017
Usuaris atesos: 125
Import subvencionat: 64.850€

Objectiu del programa: programa que duem a terme al Centre de Dia Pere Llonch de Vilafant. Es tracta de posar a disposició de les persones demandants d’ocupació i derivades pel SOC de Figueres, assessorament, recursos i eines que els permeti optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. S’atén tot tipus de col·lectiu en recerca de feina, sense prioritzar les persones amb discapacitat física.