Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini mifas.cat pertanyen a Associació Mifas, amb domicili a Rambla Xavier Cugat, 43, de Girona (17007), tel. 972 41 40 41. El CIF de Associació Mifas és G17053208.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Grup Mifas o de terceres persones amb qui Grup Mifas ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Grup Mifas difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Grup Mifas adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Grup Mifas.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Grup Mifas no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a mifas.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Grup Mifas no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Grup Mifas declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Grup Mifas no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Grup Mifas.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Grup Mifas informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Grup Mifas per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Grup Mifas amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit al Grup MIFAS, adreça Rambla Xavier Cugat, 43 baixos o per correu electrònic a l'adreça  mifas@mifas.com.

GRUP MIFAS està format per: Associació MIFAS, amb NIF G17053208 i número de registre d’associacions 639 / Fundació Privada MIFAS, amb NIF G17378704 i número de registre de fundacions 757 / GiroPark, SAU., amb NIF A17213539 i inscrita com a Centre Especial de Treball número T00094 al Departament d’Empresa i Ocupació / Tadifi, SLU amb NIF B17089699 i inscrita com a Centre Especial de Treball número T00095 al Departament d’Empresa i Ocupació.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB MIFAS.CAT

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.