Places Respir

Servei d’acolliment residencial de caràcter privat adreçat a persones amb discapacitat física i en situació de dependència. Són habitacions individuals disponibles durant tot l’any per a estades temporals.

L’objectiu és que les famílies que atenen persones amb discapacitat física puguin tenir un període de descans o una alternativa a situacions urgents imprevistes. Les places també es poden ocupar de manera temporal com a plaça privada i en períodes de vacances.

S’ofereix
•    Places residencials de caràcter temporal disponibles tot l’any (en funció de la disponibilitat
•    Temps d’estada mínima 1 setmana, màxim 4 setmanes (prorrogable fins a 6 setmanes)

Les tarifes inclouen els serveis següents: 
allotjament, manutenció, atenció i  cura personal, infermeria, bugaderia, neteja i  dinamització.

La resta de serveis s’hauran de pagar a banda com a serveis complementaris (no inclosos en les tarifes) com són les despeses de les activitats d’oci i lleure (entrades a espectacles, consumicions, etc.), acompanyaments extres, etc.