Atenció Residencial

Els nostres serveis d’Atenció Residencial s’adrecen a persones de 18 a 65 anys, amb reconeixement de discapacitat i barem de dependència, en règim permanent, els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

Un equip multidisciplinari de professionals dissenya i segueix programes específics d’intervenció adaptats a cada persona d’acord amb el seu nivell de dependència i tenint en compte el seu entorn amb l’objectiu d’aconseguir la seva plena integració i normalització social.

Tots els serveis d’atenció residencial disposen dels serveis generals necessaris per atendre els residents amb plenes garanties de qualitat: buga­deria, cuina pròpia, atenció sanitària, dinamització sociocultural, fisioteràpia, servei de manteniment i repara­cions, i neteja.

Així mateix, vetllem per a què les persones que hi conviuen mantinguin un alt grau d’integració a la comunitat. És per això que els serveis d’atenció residencial estan pensats com a serveis de portes obertes en què els usuaris poden entrar i sortir tal i com ho farien al seu propi domicili.


Contacte:
Sra. Assumpció Palomeras Agramunt - Directora
 
Atenció Residencial
Plaça Empúries, 1
17005 · Girona
972 40 71 00
  

Residència Assistida

Residència Assistida

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter temporal o permanent i d’assistència integral, adreçat a persones amb gran discapacitat física que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen un situació sociofamiliar que requereix substitució de la llar.

Llar Residència

Llar Residència

Servei d’acolliment residencial temporal o permanent destinat a persones amb discapacitat física, amb un grau d’autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, però que requereixen un determinat nivell d’organització i suport personal. L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.

Places Respir

Places Respir

Servei d’acolliment residencial de caràcter privat adreçat a persones amb discapacitat física i en situació de dependència. Són habitacions individuals disponibles durant tot l’any per a estades temporals.

L’objectiu és que les famílies que atenen persones amb discapacitat física puguin tenir un període de descans o una alternativa a situacions urgents imprevistes. Les places també es poden ocupar de manera temporal com a plaça privada i en períodes de vacances.

S’ofereix
•    Places residencials de caràcter temporal disponibles tot l’any (en funció de la disponibilitat
•    Temps d’estada mínima 1 setmana, màxim 4 setmanes (prorrogable fins a 6 setmanes)

Les tarifes inclouen els serveis següents: 
allotjament, manutenció, atenció i  cura personal, infermeria, bugaderia, neteja i  dinamització.

La resta de serveis s’hauran de pagar a banda com a serveis complementaris (no inclosos en les tarifes) com són les despeses de les activitats d’oci i lleure (entrades a espectacles, consumicions, etc.), acompanyaments extres, etc.

 

Centre d'Atenció Especialitzada

Centre d'Atenció Especialitzada

Servei d’acolliment diürn per a persones amb greus discapacitats físiques que a causa del seu alt grau d’afectació, no poden accedir al món laboral i necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària.