AR009 / 2,50€

Arracades amb boles de fusta i peces metàl·liques.